PEXCON AB - Bidrar med utveckling till trygghet för individer, organsationer, företag och destinationer
PEXCON AB

Telephone +46 070225 27 12

 

 

PEXCON devis, ledstjärna och förhållningsätt är att;

"Trygghet säkrar ledningsprocessen"

Vi tror på samverkan mellan många olika aktörer från den privata, offentliga, ideella och forskningssektorn vilket leder till synergieffekter och ökad trygghet.

 

Säker och trygg tillvaro
 -
Det handlar om kvalitet, tillit, engagemang och kontroll